گوگل پیامکی 3000777

پاسخگوی هوشمند به تمام سوالات ذهن شما

۱۰۸ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

روز ملی سینما درچه سالی وارد تقویم شد

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۲ ق.ظ


روز ملی سینما درچه سالی وارد تقویم شد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

درچه سالی سالروز سینما درتقویم ایران ثبت شد

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۱ ق.ظ


درچه سالی سالروز سینما درتقویم ایران ثبت شد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روز سینما در چه سالی وارد تقویم ایران شد

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ


روز سینما در چه سالی وارد تقویم ایران شد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روزملی سینما در چه سالی در تقویم ثبت شد

يكشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ق.ظ


روزملی سینما در چه سالی در تقویم ثبت شد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روز سینما در چه تاریخی در تقویم کشور ما ثبت شد؟

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹ ب.ظ


روز سینما در چه تاریخی در تقویم کشور ما ثبت شد؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

روز ملی سینما در چه سالی در تقویم ثبت شد

شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸ ب.ظ


روز ملی سینما در چه سالی در تقویم ثبت شد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما


مصرف اب کشاورزی درایران??چند درصد بیشتراز??متوسط مصرف جهانی??درهمین بخشه؟?

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما


مصرف اب کشاورزی در ایران، چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی در همین بخش است؟1.بیست و دو درصد2.دوازده درصد

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما


مصرف اب کشاورزی در ایران چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی در همین بخشه؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما


مصرف اب کشاورزی درایران چند درصد بیشتر از متوسط مصرف جهانی در همین بخشه؟

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید

 

مرجع پاسخگویی ملی به سوالات ذهن شما

هر سوالی تو ذهنت داری (در مورد هر موضوعی) به 3000777 پیامک کن تا سریع جوابش برات پیامک بشه !

مثلا پیامک بزن به 3000777 و بپرس قرص دیازپام چیه ؟ یا قیمت پژو 206 ، یا نتیجه بازی پرسپولیس ، کد پیشواز و ...

طبقه بندی موضوعی
بایگانی